“Trong lĩnh vực công nghệ tài chính Fintech với mục tiêu vì cộng đồng Fiin không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tham gia vào các hoạt động xã hội, xây dựng chương trình dành cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt ở Việt Nam.” – HTV9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *