Diễn đàn doanh nghiệp – Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghệ số, không chỉ về vốn nhiều startup còn vướng về cơ chế chính sách pháp lý, khiến các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ lúng túng trong việc hoạt động cũng như pháp triển, đâu sẽ là giải pháp tố ưu? Hãy cùng CEO Fiin – ông Trần Việt Vĩnh tìm ra câu trả lời.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *