Để có được một khung pháp lý thử nghiệm hiệu quả, các cơ quan chức năng đã thực hiện nghiên cứu từ những vấn đề thực tiễn và lấy ý kiến từ nhiều chuyên gia. Fiin vinh dự cùng các công ty uy tín, các chuyên gia được đóng góp ý kiến, đồng hành cùng các cơ quan chức năng tiến tới một khung pháp lý hiệu quả, sớm loại bỏ tín dụng đen.

Phát triển hoạt động fintech, một mặt chúng ta sẽ phát triển được hoạt động kinh tế số phát triển, đồng thời giúp cho hoạt động thương mại điện tử phát triển hơn.

Tuy nhiên những công ty hoạt động trong lĩnh vực fintech vẫn còn băn khoăn với một số quy định trong dự thảo khung pháp lý thử nghiệm. Một số quy định về điều kiện để được tham gia cũng như là được cấp phép đối với những doanh nghiệp đổi mới sáng tạo còn chưa rõ ràng.

Theo các chuyên gia, cần sớm có khung pháp lý cho mô hình hoạt động dịch vụ mới này. Đồng thời cần cân nhắc những hệ lụy rủi ro có thể xảy ra nếu thí điểm và thực hiện.

Xem bản tin để thấy được ý kiến từ phía các chuyên gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *