THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH ỨNG TIỀN TIÊU DÙNG VÀ THANH TOÁN TRẢ GÓP FIIN CREDIT

I. Mục tiêu chương trình

  • Tri ân Khách hàng đồng hành, gắn bó cùng Fiin
  • Hỗ trợ thành viên/người dùng ứng dụng Fiin có điều kiện mua sắm hàng hóa và trải nghiệm các dịch vụ, tiện ích trong cộng đồng Fiin với các đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ uy tín hàng đầu.
  • Các khoản vay được kết nối theo chương trình này sẽ được miễn lãi lên đến 45 ngày, kỳ hạn khoản vay linh động từ 03 đến 12 tháng và nhận vô vàn ưu đãi khuyến mãi từ các đối tác trong cộng đồng Fiin.

II. Nội dung chương trình
1. Tên chương trình: Ứng tiền tiêu dùng Fiin Credit (sau đây gọi tắt là “Chương Trình”).
2. Thời gian triển khai: từ ngày 01/05/2019
3. Đối tượng áp dụng:
Là các thành viên/người dùng đang sử dụng ứng dụng Fiin được cấp hạn mức để thực hiện kết nối các giao dịch ứng tiền và thanh toán trả góp (Hạn mức này được gọi là “hạn mức tín dụng Fiin Credit”).
4. Hình thức hỗ trợ của Fiin: Fiin sẽ áp dụng chương trình miễn toàn bộ lãi, phí của các khoản vay ứng tiền tiêu dùng với điều kiện Người vay phải thanh toán toàn bộ giá trị khoản các khoản vay ứng tiền tiêu dùng đúng hạn (Hình thức hỗ trợ này được gọi chung là Chương trình miễn lãi, phí Fiin Credit)
5. Nội dung chương trình:
a. Fiin phối hợp với Nhà đầu tư, Đối tác triển khai Chương Trình để cho vay với các thành viên với mục tiêu và tiện ích cho các thành viên của Fiin như đã mô tả ở trên.
b. Các thành viên có thể thực hiện giao dịch vay và mua sắm hàng hóa dịch vụ
c. Phương thức giải ngân
 Thành viên quét mã Qrcode được cung cấp bởi Fiin tại các đối tác lựa chọn, hàng hóa, dịch vụ và lựa chọn số tiền mua điểm quà tặng điện tử Fiin Credit để đổi hàng hóa/dịch vụ.
 Thành viên sẽ không được giải ngân tiền mặt mà Thành viên sẽ được Fiin thay mặt tạo lập Đề nghị vay dựa trên giao dịch mua điểm quà tặng điện tử Fiin Credit và đổi hàng hóa/dịch vụ, Fiin thực hiện kết nối.
 Số tiền gốc khoản vay sẽ được ghi nhận trong hạn mức tín dụng Fiin Credit.
d. Lãi suất và phí:
 Nếu Khách hàng trả đầy đủ tiền nợ gốc trong kỳ thanh toán, khách hàng được miễn toàn bộ tiền lãi và phí của khoản vay trong Chương Trình.
 Nếu Khách hàng không trả đầy đủ nợ gốc trong trong kỳ hạn thanh toán, khoản vay của Khách hàng phát sinh lãi suất như gói vay theo món thông thường. Thời gian tính lãi được tính từ ngày khách hàng vay.
e. Các thông tin và điều kiện cụ thể các thành viên/người dùng tham chiếu tới điều kiện giao dịch chung về cho vay ứng tiền tiêu dùng.

III. Thông tin liên hệ
Mọi thắc mắc về chương trình, Thành viên vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ của Fiin theo số điện thoại 1900633602, hoặc Fanpage Facebook tại địa chỉ https://m.me/fiin.taichinh hoặc gửi thư điện tử tới hotro@fiin.vn